top of page

ÇALIŞMA ALANIMIZ

TASARIM

İstenilen mekanın üç boyutlu görselini, estetiğe, ergonomiye ve amaca uygun şekilde oluşturmaktayız. Oluşturulan görsellerin uygulanmasında; zaman, maliyet ve kalite ilkeleri ile yapılması bizim için esastır.

 

Yukarıdaki bakış açımız doğrultusunda; tüm projelerimizde başarıya gitmenin en temel yapısı birbirimizi doğru anlamak ile olacağına inanmaktayız. Mekanların tasarlanmasındaki ayrıcalığımız ; seslerin ve dinlemelerin , anlaşılır olmasını, akustik değerleri de düşünerek ( ses hızı ve sesin istenilen yerlere taşınmasını sağlamak) yapmakta olduğumuzdandır..

UYGULAMA

Onaylanmış tasarlanan projenin;  İmalat aşamalarını geçmiş tecrübelerimizden kazandığımız uygulama bilgileri doğrultusunda; bir iş disiplini, belirlenen iş programı, fen ve sanat kurallarına göre, (akustik değerleri de düşünerek) yapılması , ilkelerimizin en başında gelenidir.

bottom of page